โรงเรียนกับชุมชน

โรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์กันมาโดยตลอด พ่อแม่ของเด็กต่างก็มั่นใจว่าบุตรหลานของตนเป็นคนดี เพราะว่าได้ผ่านการอบรมและการดูแลอย่างใกล้ชิด ขณะที่เด็กอยู่บ้านในสายตาของผู้ปกครองเห็นว่าเด็กไม่น่าจะสร้างปัญหา แต่เมื่อเด็กเข้าสู่รั้วของสถานศึกษา สิ่งแรกที่เราจะต้องเผชิญก็คือ ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกับการอยู่บ้าน ครู อาจารย์จะดูแลในเรื่องพฤติกรรมต่างๆ ไม่ใกล้ชิดเหมือนกับครอบครัว เพราะในสถานศึกษามีตารางการทำงาน การเรียนการสอน ครู อาจารย์ส่วนใหญ่จึงต้องเร่งทำงานให้ทันตามที่กำหนด    อีกทั้งยังกังวลเรื่องเกณฑ์ของคะแนนว่าผลการศึกษาจำไม่ได้มาตรฐานเหมือนกับสถานศึกษาอื่นๆ นอกจากนี้ บุคลากรในสถานศึกษาก็มีภาระอื่นๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย นี่คือความแตกต่างระหว่างสิ่งแวดล้อมของบ้านกับสถานศึกษา เมื่อเด็กเรียนหนังสือได้ไม่ดีก็เกิดความเบื่อหน่าย ไม่สนใจการเรียน จึงมุ่งไปหาสิ่งอื่นมาทดแทน ซึ่งถ้าหากเด็กพบกับสิ่งสร้างสรรค์ก็ดี แต่ถ้าเด็กไปพบกับสิ่งที่สังคมไม่พึงปรารถนาก็จะทำให้เกิดปัญหาต่างๆ จึงมีคำถามว่า ใครจะเป็นตัวกลางหรือเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง 2 สถาบัน คือบ้านและชุมชนกับสถานศึกษา คำตอบก็คือคนกลาง ทุกวันนี้คนกลางนั้นมีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชน ผู้ปกครอง ชุมชน ที่สะท้อนและให้ข้อมูลของปัญหา ผู้ที่ปรารถนาดีก็จะส่งข่าวหรือให้ข้อคิดเห็นแก่ทางราชการหรือสถานศึกษา แต่ก็มิใช่ว่าสถานศึกษาจะนำไปปรับปรุงแก้ไขทั้งหมดและอาจจะเมินเฉยต่อคำวิพากษ์วิจารณ์หรือข้อเสนอเหล่านั้นก็ได้

ดังนั้น ตัวกลางที่จะเป็นจุดเชื่อมระหว่างบ้านและชุมชนกับสถานศึกษาให้ได้ผลตามหลักของการบริหารแนวใหม่ก็คือ คณะกรรมการสถานศึกษา เพราะคณะบุคคลดังกล่าวได้ถูกตั้งขึ้นโดยมีระเบียบกฎหมายรองรับหรือมีบทบาทหน้าที่ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน เมื่อมองเห็นตัวเชื่อมที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาของเด็กนักเรียนแล้ว สิ่งที่เป็นกังวลก็คือ ทำอย่างไรตัวเชื่อมนี้จะทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพราะคณะกรรมการดังกล่าวมีจุดอ่อนอย่างหนึ่งก็คือ การทำงานที่ไม่มีสิ่งตอบแทนแต่ต้องเสียสละอย่างสูง ทั้งทรัพย์สิน และเวลา ในบางกรณีก็เกิดการท้อแท้เบื่อหน่าย เมื่อทำแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะระหว่างบ้านและชุมชนกับสถานศึกษา ต่างก็มีแบบแผนในการทำหน้าที่ต่างกัน เมื่อมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้น ก็มักจะยกศักดิ์ศรีเพื่อแสดงให้เห็นว่าแต่ละฝ่ายมีคุณค่าเสมอกัน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s