ต้นไม้: ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน

สถานศึกษากับชุมชนมีความสัมพันธ์กัน เปรียบได้กับต้นไม้ เพราะส่วนที่เป็นรากเสมือนคนในชุมชน เช่น ผู้ปกครอง พ่อค้า คหบดี ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำทางศาสนา ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย (Stake-Holder) บุคคลเหล่านี้มีความสำคัญยิ่งที่จะทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตหรือล้มตายได้ ซึ่งถ้าส่วนที่เป็นรากช่วยกันหาแร่ธาตุและน้ำส่งไปหล่อเลี้ยงลำต้น บำรุงรักษาด้วยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ย ต้นไม้ก็จะเจริญเติบโต ดังนั้นถ้าหากส่วนที่เป็นรากไม่ทำงานหรือมีสภาพเป็นดินเสื่อม ย่อมมีผลกระทบต่อลำต้น

ในทำนองเดียวกัน ส่วนบนที่เป็นลำต้นประกอบไปด้วยกิ่งก้านและใบ เปรียบได้กับโรงเรียน สถานศึกษา อันประกอบไปด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้เรียน หากได้รับการสนับสนุน จากส่วนล่าง (ราก) เป็นอย่างดี ก็จะดูดซับอากาศและแสงแดดเพื่อปรุงอาหารไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆ ต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตแผ่กิ่งก้านและใบเขียวขจีมีดอกผล สร้างความสุขให้แก่มวลสรรพสัตว์ ใบไม้เหล่านี้ เมื่อถึงเวลาก็จะแก่เหี่ยวเฉาร่วงหล่นลงสู่พื้นดิน นานไปก็จะทับถมเป็นปุ๋ย ให้รากดูดซับเป็นอาหารเพื่อไปบำรุงลำต้นต่อไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s